اهداف و برنامه‌ها

اهداف و برنامه‌ها

ستاد ويژه توسعه فناوری نانو با توجه به رسالت خود در راستای توسعه علم و فناوری نانو در کشور و در جهت تداوم پیشتازی کشور در این عرصه برنامه‌های ترویجی، اطلاع‌رسانی و آموزشی را در برنامه‌های اجرائی خود گنجانیده است. در این راستا این سایت با فراهم کردن بسترها و ارائه اطلاعات و داده‌های مرتبط، زمینه بهره‌برداری و فعالیت علاقه‌مندان در این حوزه را فراهم می‌نماید و اهداف ذیل را دنبال می‌کند.