تاریخچه

تاریخچه

تاریخچه نانوانفورماتیک

موضوع مدیریت اطلاعات در حوزه فناوری نانو به عنوان یکی از مباحث مهم در اولین سمپوزیوم بین‌المللی در مورد پیامدهای سلامت شغلی نانومواد در سال  2004 در کشور انگلستان مورد توجه قرار گرفت. در این سمپوزیوم، کارگاهی درخصوص مدیریت اطلاعات مرتبط با مباحث سلامت و ایمنی نانوفناوری ارائه گردید که در آن به توسعه کتابخانه اطلاعات نانوذرات (NIL) پرداخته شد و تاکید شد که سلامتی و ایمنی کارکنان فعال در این حوزه و عامه مردم در صورت مدیریت نمودن اطلاعات با یک رویکرد هماهنگ به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. کتابخانه اطلاعات نانوذرات متعاقباً برای استفاده عموم درخصوص داده‌های مرتبط با ويژگی‌های نانومواد در وب به اشتراک گذاشته شد. 

متعاقبا مؤسسه ملی سرطان در سال 2009 یک نسخه اولیه که هنوز به‌نام انفورماتیک نانوفناوری از آن یاد می‌شود آماده نمود که در آن جنبه‌های مختلفی از  نانوانفورماتیک مطرح شده است. این نسخه بعدها با دو نقشه راه که در برگیرنده جزئیات مرتبط با راه‌حل‌های موجود، نیازها و ایده‌های مرتبط با چگونگی توسعه آتی این حوزه بود تحت عنوان "نقشه راه نانوانفورماتیک 2020" و  "نقشه راه نانوانفورماتیک 2030 اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا" توسعه یافت.

قابل ذکر است امروزه کاربرد نانوانفورماتیک صرفا به حوزه‌هایی نظیر نانوپزشکی و نانوایمنی، محدود نمی‌گردد و در حال حاضر نانوانفورماتیک در بسیاری از حوزه‌های علم و فناوری نانو کاربرد دارد. این حوزه مورد توجه ويژه مراکز علمی-تحقیقاتی و شرکت‌های فناور در راستای کشف، توسعه دانش و  محصولات نانوفناوری قرار گرفته است. انبوه ابر اطلاعات انتشار یافته علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی در حوزه نانوفناوری، الزام برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های نانوانفورماتیک را طرح می نماید.