ذینفعان

ذینفعان

مزایای بهره برداران

- صنایع:

  • کاهش هزینه های تحقیق، توسعه و تولید محصول
  • سرعت بخشی در جهت‌گیری و تصمیم سازی در فرایند تحقیق و تولید محصول
  • پیش بینی عدم قطعیت و ریسک‌ها در آغازین مراحل طراحی فرایند نوآوری در توسعه محصولات

- محققین و فناوران

  • تسریع در دست‌یابی به اطلاعات و داده‌های تحلیلی جامع در سطوح مختلف
  • کاهش هزینه‌های تحقیقات
  • کاهش مسیر توسعه محصول از آزمایشگاه تا صنعت 
  • کمک به توسعه مدل‌ها و تئوری‌های جدید بر مبنای ساختار بخشی اطلاعات و داده‌های مرتبط
  • پردازش ابر اطلاعات، استخراج تحلیلی و نمایش داده‌ها
  • شتاب دهی به فرایند نوآوری و اکتشافات جدید علمی-فناوری

- سازمان‌های تنظیم گر:

  • دستیابی به شیوه‌ها  و روش‌های معتبر و کارآمد مرتبط با حوزه