با توجه به اینکه حوزه نانوانفورماتیک نقش بسزایی در توسعه علم و فناوری‌ نانو ایفا می‌نماید ستاد ويژ توسعه فناوری‌نانو در راستای ترویج، آشنایی و آموزش اساتید، محققان و فناوران مجموعه‌ای از برنامه‌های مختلف در ارتباط با این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است. این پایگاه به عنوان بستری برای تحقق اهداف فوق ایجاد گردیده است. 

نانوانفورماتیک به عنوان "علم و دانش تعیین اطلاعات مرتبط با جامعه علم و مهندسی نانومقیاس و توسعه و اجرای مکانیسم‌های مؤثر برای جمع‌آوری، اعتبارسنجی، ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری، تجزیه و تحلیل، مدل‌سازی و به‌کارگیری آن اطلاعات" می‌باشد. این شاخه از علم به‌طور پیوسته در حال گسترش و توسعه می‌باشد. نانوانفورماتیک با شکل‌گیری مدیریت داده‌های نانوفناوری به طورمستمر در حال پیشرفت می‌باشد.